Garderoberi

Tri osnovne kategorije: komadni, ugradni i "Walk In" garderoberi, uvek izrađeni po meri u skladu sa potrebama klijenta. Veliki gabariti ovih elemenata traže promišljeniji pristup u oblikovnom i izvođačkom smislu, naravno vodeći računa o funkcionalnosti i lakom održavanju. Zbog pristupačnije cene najčešće se radi u kombinaciji masiva i furnira sa standardnim pločastim materijalima.


Garderoberi

Tri osnovne kategorije: komadni, ugradni i "Walk In" garderoberi, uvek izrađeni po meri u skladu sa potrebama klijenta. Veliki gabariti ovih elemenata traže promišljeniji pristup u oblikovnom i izvođačkom smislu, naravno vodeći računa o funkcionalnosti i lakom održavanju. Zbog pristupačnije cene najčešće se radi u kombinaciji masiva i furnira sa standardnim pločastim materijalima.


Garderoberi

Tri osnovne kategorije: komadni, ugradni i "Walk In" garderoberi, uvek izrađeni po meri u skladu sa potrebama klijenta. Veliki gabariti ovih elemenata traže promišljeniji pristup u oblikovnom i izvođačkom smislu, naravno vodeći računa o funkcionalnosti i lakom održavanju. Zbog pristupačnije cene najčešće se radi u kombinaciji masiva i furnira sa standardnim pločastim materijalima.


Garderoberi

Tri osnovne kategorije: komadni, ugradni i "Walk In" garderoberi, uvek izrađeni po meri u skladu sa potrebama klijenta. Veliki gabariti ovih elemenata traže promišljeniji pristup u oblikovnom i izvođačkom smislu, naravno vodeći računa o funkcionalnosti i lakom održavanju. Zbog pristupačnije cene najčešće se radi u kombinaciji masiva i furnira sa standardnim pločastim materijalima.


Garderoberi

Tri osnovne kategorije: komadni, ugradni i "Walk In" garderoberi, uvek izrađeni po meri u skladu sa potrebama klijenta. Veliki gabariti ovih elemenata traže promišljeniji pristup u oblikovnom i izvođačkom smislu, naravno vodeći računa o funkcionalnosti i lakom održavanju. Zbog pristupačnije cene najčešće se radi u kombinaciji masiva i furnira sa standardnim pločastim materijalima.


Garderoberi

Tri osnovne kategorije: komadni, ugradni i "Walk In" garderoberi, uvek izrađeni po meri u skladu sa potrebama klijenta. Veliki gabariti ovih elemenata traže promišljeniji pristup u oblikovnom i izvođačkom smislu, naravno vodeći računa o funkcionalnosti i lakom održavanju. Zbog pristupačnije cene najčešće se radi u kombinaciji masiva i furnira sa standardnim pločastim materijalima.


Garderoberi

Tri osnovne kategorije: komadni, ugradni i "Walk In" garderoberi, uvek izrađeni po meri u skladu sa potrebama klijenta. Veliki gabariti ovih elemenata traže promišljeniji pristup u oblikovnom i izvođačkom smislu, naravno vodeći računa o funkcionalnosti i lakom održavanju. Zbog pristupačnije cene najčešće se radi u kombinaciji masiva i furnira sa standardnim pločastim materijalima.


Garderoberi

Tri osnovne kategorije: komadni, ugradni i "Walk In" garderoberi, uvek izrađeni po meri u skladu sa potrebama klijenta. Veliki gabariti ovih elemenata traže promišljeniji pristup u oblikovnom i izvođačkom smislu, naravno vodeći računa o funkcionalnosti i lakom održavanju. Zbog pristupačnije cene najčešće se radi u kombinaciji masiva i furnira sa standardnim pločastim materijalima.


Garderoberi

Tri osnovne kategorije: komadni, ugradni i "Walk In" garderoberi, uvek izrađeni po meri u skladu sa potrebama klijenta. Veliki gabariti ovih elemenata traže promišljeniji pristup u oblikovnom i izvođačkom smislu, naravno vodeći računa o funkcionalnosti i lakom održavanju. Zbog pristupačnije cene najčešće se radi u kombinaciji masiva i furnira sa standardnim pločastim materijalima.


Garderoberi

Tri osnovne kategorije: komadni, ugradni i "Walk In" garderoberi, uvek izrađeni po meri u skladu sa potrebama klijenta. Veliki gabariti ovih elemenata traže promišljeniji pristup u oblikovnom i izvođačkom smislu, naravno vodeći računa o funkcionalnosti i lakom održavanju. Zbog pristupačnije cene najčešće se radi u kombinaciji masiva i furnira sa standardnim pločastim materijalima.


Garderoberi

Tri osnovne kategorije: komadni, ugradni i "Walk In" garderoberi, uvek izrađeni po meri u skladu sa potrebama klijenta. Veliki gabariti ovih elemenata traže promišljeniji pristup u oblikovnom i izvođačkom smislu, naravno vodeći računa o funkcionalnosti i lakom održavanju. Zbog pristupačnije cene najčešće se radi u kombinaciji masiva i furnira sa standardnim pločastim materijalima.


Garderoberi

Tri osnovne kategorije: komadni, ugradni i "Walk In" garderoberi, uvek izrađeni po meri u skladu sa potrebama klijenta. Veliki gabariti ovih elemenata traže promišljeniji pristup u oblikovnom i izvođačkom smislu, naravno vodeći računa o funkcionalnosti i lakom održavanju. Zbog pristupačnije cene najčešće se radi u kombinaciji masiva i furnira sa standardnim pločastim materijalima.