Od osnivanja preduzeća Delta design 1991. godine, naše aktivnosti su u velikoj meri bile vezane za arhitekturu i građevinarstvo u najužem smislu reči.

Posle izgradnje velike stolarske radionice sa automatizovanom sušarom za drvo 1994. godine, delatnost se sve više prenosi na polje opremanja enterijera, uključujuči i izradu nameštaja i stolarije.

Tada se i profesionalna orijentacija preduzeća usmerava na izradu unikatnih proizvoda po porudžbini i malih serija. U svakom poslu nastupamo kao tesno povezani tim arhitekata, dizajnera i vrsnih zanatija, koji znaju kako da specifične želje svojih klijenata prevedu u uspešne projekte u estetskom i komercijalnom smislu.

U tom procesu, spremni smo da aktivno učestvujemo u svakoj fazi realizacije:

  • - izradi idejnog rešenja
  • - izradi glavnog projekta sa radioničkim detaljima
  • - proizvodnji svih elemenata enterijera, komadnog nameštaja i stolarije
  • - izvođenju svih enterijerskih radova i opremanju po sistemu ključ u ruke

Pored hrasta, bukve, jasena i raznih četinara, koji u ovoj oblasti imaju široku primenu, u svom radu koristimo i plemenite, ređe vrste drveta, kao što su divlja trešnja, kruška, orah, javor, crvena vrba, a za specifične potrebe i egzote.

Svi masivi su prethodno osušeni veštačkim putem i kondicionirani na relativnu vlažnost 8% – 12%.