Stepenice

Radimo sva tri osnovna tipa stepenica: samonosive, stepenice sa pomoćnom čeličnom konstrukcijom i oblaganja gazišta. Ograda i rukohvat uvek su tretirani sa posebnom pažnjom kao pripadajući elemenat stepenica. Svi elementi izrađeni su uvek od masiva najtvrđih vrsta drveta (hrast, divlja trešnja, jasen) i zaštićeni najkvalitetnijim parket lakom.


Stepenice

Radimo sva tri osnovna tipa stepenica: samonosive, stepenice sa pomoćnom čeličnom konstrukcijom i oblaganja gazišta. Ograda i rukohvat uvek su tretirani sa posebnom pažnjom kao pripadajući elemenat stepenica. Svi elementi izrađeni su uvek od masiva najtvrđih vrsta drveta (hrast, divlja trešnja, jasen) i zaštićeni najkvalitetnijim parket lakom.


Stepenice

Radimo sva tri osnovna tipa stepenica: samonosive, stepenice sa pomoćnom čeličnom konstrukcijom i oblaganja gazišta. Ograda i rukohvat uvek su tretirani sa posebnom pažnjom kao pripadajući elemenat stepenica. Svi elementi izrađeni su uvek od masiva najtvrđih vrsta drveta (hrast, divlja trešnja, jasen) i zaštićeni najkvalitetnijim parket lakom.


Stepenice

Radimo sva tri osnovna tipa stepenica: samonosive, stepenice sa pomoćnom čeličnom konstrukcijom i oblaganja gazišta. Ograda i rukohvat uvek su tretirani sa posebnom pažnjom kao pripadajući elemenat stepenica. Svi elementi izrađeni su uvek od masiva najtvrđih vrsta drveta (hrast, divlja trešnja, jasen) i zaštićeni najkvalitetnijim parket lakom.


Stepenice

Radimo sva tri osnovna tipa stepenica: samonosive, stepenice sa pomoćnom čeličnom konstrukcijom i oblaganja gazišta. Ograda i rukohvat uvek su tretirani sa posebnom pažnjom kao pripadajući elemenat stepenica. Svi elementi izrađeni su uvek od masiva najtvrđih vrsta drveta (hrast, divlja trešnja, jasen) i zaštićeni najkvalitetnijim parket lakom.


Stepenice

Radimo sva tri osnovna tipa stepenica: samonosive, stepenice sa pomoćnom čeličnom konstrukcijom i oblaganja gazišta. Ograda i rukohvat uvek su tretirani sa posebnom pažnjom kao pripadajući elemenat stepenica. Svi elementi izrađeni su uvek od masiva najtvrđih vrsta drveta (hrast, divlja trešnja, jasen) i zaštićeni najkvalitetnijim parket lakom.


Stepenice

Stepenice izrađujemo od masivnog drveta parene bukve, jasena i hrasta u kombinaciji sa ogradom i detaljima od inoksa, kao i u kombinaciji sa kovanim gvožđem.


Stepenice

Radimo sva tri osnovna tipa stepenica: samonosive, stepenice sa pomoćnom čeličnom konstrukcijom i oblaganja gazišta. Ograda i rukohvat uvek su tretirani sa posebnom pažnjom kao pripadajući elemenat stepenica. Svi elementi izrađeni su uvek od masiva najtvrđih vrsta drveta (hrast, divlja trešnja, jasen) i zaštićeni najkvalitetnijim parket lakom.


Stepenice

Radimo sva tri osnovna tipa stepenica: samonosive, stepenice sa pomoćnom čeličnom konstrukcijom i oblaganja gazišta. Ograda i rukohvat uvek su tretirani sa posebnom pažnjom kao pripadajući elemenat stepenica. Svi elementi izrađeni su uvek od masiva najtvrđih vrsta drveta (hrast, divlja trešnja, jasen) i zaštićeni najkvalitetnijim parket lakom.


Stepenice

Radimo sva tri osnovna tipa stepenica: samonosive, stepenice sa pomoćnom čeličnom konstrukcijom i oblaganja gazišta. Ograda i rukohvat uvek su tretirani sa posebnom pažnjom kao pripadajući elemenat stepenica. Svi elementi izrađeni su uvek od masiva najtvrđih vrsta drveta (hrast, divlja trešnja, jasen) i zaštićeni najkvalitetnijim parket lakom.